2017-07-04

Kierownictwo DPS w Szczytnie

1. Dyrektor DPS – mgr Dorota Sędzińska-Bruździak

2. Główny Księgowy – Bartłomiej Dąbrowski

3. Kierownik Działu Usługowego  - Dorota Kocot

4. Kierownik Działu Administracyjno-Prawnego - Emilia Deptuła-Kijewska

5. Kierownik Mieszkania I - Barbara Suprynowicz

6. Kierownik Mieszkania II - Dariusz Jasiński

7. Kierownik Mieszkania III - Marta Deptuła