2017-07-04

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

ADRES SKRZYNKI PODAWCZEJ NA PLATFORMIE ePUAP - /dpsszczytno/SkrytkaESP

Co to jest Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)?

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) - jest środkiem komunikacji elektronicznej, który służy przekazywaniu informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformacyjnej. Elektroniczna Skrzynka Podawcza Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczytnie funkcjonuje na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) i wymaga spełnienia warunków obowiązujących na tej platformie.
W celu skorzystania ze Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP, niezbędne jest spełnienie dwóch warunków:

  • założenie indywidualnego (darmowego) konta na platformie ePUAP
  • posiadanie profilu zaufanego swojego konta na ePUAP lub certyfikatu kwalifikowanego w celu elektronicznego podpisywania przesyłanych dokumentów.

Pozostałe instrukcje dotyczące wysyłania dokumentów, podpisywania itp. znajdują się na ePUAP