2017-07-04

Rejestr zbiorów danych osobowych

Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie prowadzony jest przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji w postaci elektronicznej. Rejestr jest jawny i udostępniany zgodnie z § 5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych.
Osoby zainteresowane mogą uzyskać dostep do rejestru w formie wydruku, jednak proszone są o wcześniejsze umówienie spotkania z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji, tel. (89) 624-22-88 wew. 42.