2017-07-31

Wezwanie do podjecia depozytu

Szczytno, dnia 26.11.2009r. W imieniu Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie zawiadamiam, że po zmarłych mieszkańcach Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie wymienionych poniżej w załączonym dokumencie pozostały na koncie depozytowym kwoty pieniężne. Stosownie do postanowień art. 4 oraz art. 6 ustawy z dnia 18 października 2006r. o likwidacji niepodjętych depozytów ( Dz. U Nr 208, poz. 1537 ) wzywam ewentualnych spadkobierców zmarłych do odbioru znajdującej się na koncie depozytowym kwoty. Termin do odbioru depozytu wynosi 3 lata od dnia wywieszenia niniejszego wezwania na tablicy ogłoszeń Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie i filii w Spychowie. Odbiór kwoty depozytu może nastąpić po przedłożeniu prawomocnego postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia. Jednocześnie informuję, że w razie niepodjęcia depozytu w terminie 3 lat lub rezygnacji wszystkich spadkobierców danego spadkodawcy z nabycia praw do spadku po zmarłym nastąpi likwidacja niepodjętego depozytu i przejście praw do tego depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

Załączniki

  Wniosek o zwrot z s...ozytowych.doc 26 KB (doc) szczegóły pobierz
  ogłoszenie Sygn.ak...Ns1302017.pdf 340,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wezwanie do podjecia depozytu.pdf 2,51 MB (pdf) szczegóły pobierz